2. Sınıf (7-8 Yaş)

Etik değerleri geliştirirken hem akademik hem de sosyal olarak gelişebilecekleri destekleyici, kapsayıcı ve şefkatli öğrenme ortamımızla çocuğunuzun eğitimi için güçlü bir temel oluşturun.

Destekleyici Topluluk

Küresel Farkındalık

Etik Değerler

Genel Bakış

  1. sınıf, çocukların akademik becerilerini geliştirmeye devam ettikleri bir konsolidasyon yılıdır. Bu yaşta çocuklar matematik ve fen bilimlerindeki daha karmaşık kavramları keşfetmeye başlarlar.

Öğretme Teknikleri

  1. sınıf programımız sorgulamaya dayalı öğrenmeyi ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmek için tasarlanmıştır. Öğretmenlerimiz çocukların ilgisini çekmek ve öğrenmelerini teşvik etmek için uygulamalı etkinlikler, grup çalışması ve problem çözme görevleri de dahil olmak üzere çeşitli öğretim yöntemleri kullanır.

Dersler

– Türk Dili ve Edebiyatı
– Matematik
– Bilim ve Teknoloji
– Sosyal Bilgiler
– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (Müslüman öğrencilere İslam eğitimi, Gayrimüslim öğrencilere ise Ahlak Bilgisi)
– Güzel Sanatlar (Görsel Sanatlar ve Müzik)
– Beden Eğitimi ve Spor
– Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

CLLC tarafından desteklenen İngilizce Dili

İsteğe bağlı bir müfredat olarak Kanada Dil Öğrenme Koleji (CLLC) tarafından desteklenen İngilizce dili temaları sunuyoruz. Bu temalar, çocukların eğlenceli, etkileşimli aktiviteler yoluyla İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Sınıf Özellikleri

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme

Müfredatlar Arası Bağlantılar

Kültürel Farkındalık

Takım Çalışması Becerileri

Çevresel Eğitim

Beden Eğitimi

Eleştirel Düşünme