3. Sınıf (8-9 Yaş)

Çocuğunuza şefkatli ve besleyici bir ortamda daha karmaşık konuları araştırırken, eleştirel düşünmeyi, problem çözme becerilerini ve etik değerler duygusunu geliştirirken, ona ömür boyu sürecek bir keşfetme sevgisi aşılayın.

Eleştirel Düşünme

Çok Kültürlü Perspektifler

Ahlaki Karar Verme

Genel Bakış

  1. sınıf, çocukların daha ileri düzey akademik çalışmalara hazırlanmaya başladıkları bir geçiş yılıdır. Bu yaşta çocuklar matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgilerdeki daha karmaşık kavramlarla tanıştırılır.

Öğretme Teknikleri

  1. sınıf programımız sorgulamaya dayalı öğrenmeyi ve bağımsız düşünmeyi teşvik etmek için tasarlanmıştır. Öğretmenlerimiz çocukların ilgisini çekmek ve öğrenmelerini teşvik etmek için proje tabanlı öğrenme, grup çalışması ve bireysel araştırma dahil olmak üzere çeşitli öğretim yöntemleri kullanır.

Dersler

– Türk Dili ve Edebiyatı
– Matematik
– Bilim ve Teknoloji
– Sosyal Bilgiler
– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (Müslüman öğrencilere İslam eğitimi, Gayrimüslim öğrencilere ise Ahlak Bilgisi)
– Güzel Sanatlar (Görsel Sanatlar ve Müzik)
– Beden Eğitimi ve Spor
– Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

CLLC tarafından desteklenen İngilizce Dili

İsteğe bağlı bir müfredat olarak Kanada Dil Öğrenme Koleji (CLLC) tarafından desteklenen İngilizce dili temaları sunuyoruz. Bu temalar, çocukların eğlenceli, etkileşimli aktiviteler yoluyla İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Sınıf Özellikleri

Proje Tabanlı Öğrenme

Küresel Perspektifler

Araştırma Becerileri

Karakter Eğitimi

Dijital Okuryazarlık

Bilim Araştırması

Toplum Katılımı