1. Sınıf (6-7 Yaş)

Kapsamlı, kişiselleştirilmiş ve özenli öğrenim yaklaşımımızla çocuğunuzun akademik yolculuğunu ateşleyin; güçlü etik değerleri aşılarken tam potansiyellerine ulaşmalarına olanak tanıyın.

Kişiselleştirilmiş Yaklaşım

Etik Değerler

Profesyonel Rehberlik

Genel Bakış

  1. sınıf, çocuklar için okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye başladıkları heyecan verici bir yıldır. Bu yaşta çocuklar daha karmaşık akademik konularla tanışır ve bağımsız çalışmaya başlarlar.

Öğretme Teknikleri

  1. sınıf programımız bağımsız öğrenmeyi ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmek için tasarlanmıştır. Öğretmenlerimiz çocukların ilgisini çekmek ve öğrenmelerini teşvik etmek için uygulamalı etkinlikler, grup çalışmaları ve bireysel projeler dahil olmak üzere çeşitli öğretim yöntemleri kullanır.

Dersler

– Türk Dili ve Edebiyatı
– Matematik
– Bilim ve Teknoloji
– Sosyal Bilgiler
– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (Müslüman öğrencilere İslam eğitimi, Gayrimüslim öğrencilere ise Ahlak Bilgisi)
– Güzel Sanatlar (Görsel Sanatlar ve Müzik)
– Beden Eğitimi ve Spor
– Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

CLLC tarafından desteklenen İngilizce Dili

İsteğe bağlı bir müfredat olarak CLLC Kanada tarafından desteklenen İngilizce dili temaları sunuyoruz. Bu temalar, çocukların eğlenceli, etkileşimli aktiviteler yoluyla İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Sınıf Özellikleri

Bireyselleştirilmiş Eğitim

Okuryazarlığın Temelleri

Sayısal Yetenekler

Problem Çözme

Karakter Gelişimi

Teknoloji Entegrasyonu

Yaratıcı İfade