6. Sınıf (11-12 Yaş)

Öğrencilerin çeşitliliği benimsemeye ve sorumlu küresel vatandaşlar olmaya teşvik edildiği profesyonel ve çok kültürlü bir öğrenme ortamında duyarlı ve etik bireyler haline gelin.

Sorumluluğun Güçlendirilmesi

Yenilikçi Öğrenme

Kültürlerarası Yeterlilik

Genel Bakış

  1. sınıf, çocukların ortaokulun zorluklarına hazırlandıkları bir geçiş yılıdır. Bu yaşta çocuklar daha ileri akademik konularla tanışır ve eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye başlarlar.

Öğretme Teknikleri

  1. sınıf programımız bağımsız öğrenmeyi ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmek için tasarlanmıştır. Öğretmenlerimiz çocukların ilgisini çekmek ve öğrenmelerini teşvik etmek için proje tabanlı öğrenme, grup çalışması ve araştırmaya dayalı ödevler dahil olmak üzere çeşitli öğretim yöntemleri kullanır.

Dersler

– Türk Dili ve Edebiyatı
– Matematik
– Bilim ve Teknoloji
– Sosyal Bilgiler
– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (Müslüman öğrencilere İslam eğitimi, Gayrimüslim öğrencilere ise Ahlak Bilgisi)
– Güzel Sanatlar (Görsel Sanatlar ve Müzik)
– Beden Eğitimi ve Spor
– Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

CLLC tarafından desteklenen İngilizce Dili

İsteğe bağlı bir müfredat olarak Kanada Dil Öğrenme Koleji (CLLC) tarafından desteklenen İngilizce dili temaları sunuyoruz. Bu temalar, çocukların eğlenceli, etkileşimli aktiviteler yoluyla İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Sınıf Özellikleri

Araştırma ve Yazma

Teknoloji Okuryazarlığı

Tarihsel Perspektifler

Yaratıcı Problem Çözme

Küresel Farkındalık

Topluluk Önünde Konuşma

STEM Araştırması