7. Sınıf (12-13 Yaş)

Etik ve çok kültürlülüğe dayalı, çok yönlü ve şefkatli genç yetişkinler yetiştiren özenli ve profesyonel bir akademik programa katılarak ergenliğin zorluklarına hazırlanın.

Eleştirel Analiz

Hizmet Ederek Öğrenme

Kültürler Arası Anlayış

Genel Bakış

  1. sınıf ortaokul eğitiminde önemli bir dönüm noktasını temsil eder. Öğrencilerin daha ileri akademik konulara yöneldiği ve öğrenimleri ve kişisel gelişimleri konusunda daha fazla sorumluluk almaya başladıkları bu yıl, önemli bir büyüme ve geçiş yılıdır.

Öğretme Teknikleri

  1. sınıf programımız, öğrencilere akademik yolculuklarında başarı için gerekli beceri ve zihniyeti kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Kendini işine adamış öğretmenlerimiz, 7. sınıf öğrencilerinin benzersiz ihtiyaçlarına göre tasarlanmış çeşitli etkili öğretim yöntemleri kullanır. Bu yöntemler, tümü eleştirel düşünmeyi, yaratıcılığı ve katılımı teşvik etmeyi amaçlayan proje tabanlı öğrenmeyi, işbirlikçi grup çalışmasını ve araştırmaya dayalı ödevleri içerir.

Dersler

– Türk Dili ve Edebiyatı: 7. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi, öğrencilerin ana dillerinde okuma, yazma ve iletişim becerilerini güçlendirmeye odaklanmaktadır. Çeşitli edebi eserleri keşfederek öğrenciler Türk dili ve edebiyatına karşı daha derin bir takdir geliştirirler.

– Matematik: 7. sınıf matematik müfredatı, daha önceki sınıflarda tanıtılan temel kavramlar üzerine kuruludur ve daha karmaşık matematik konularını tanıtmaktadır. Öğrenciler problem çözme becerilerini, mantıksal akıl yürütmeyi ve sağlam bir matematiksel temel geliştirirler.

– Bilim ve Teknoloji: 7. sınıfta öğrenciler bilim ve teknolojinin büyüleyici dünyasını keşfederler. Çeşitli bilimsel disiplinleri keşfederler, deneyler yaparlar ve merakı, eleştirel düşünmeyi ve bilimsel araştırmayı teşvik eden uygulamalı öğrenme deneyimlerine katılırlar.

– Sosyal Bilgiler: 7. sınıf Sosyal Bilgiler müfredatı öğrencilere kapsamlı bir tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi anlayışı sağlar. Farklı kültürleri, tarihi olayları ve toplumsal yapıları keşfederek küresel bir bakış açısı geliştirirler ve etraflarındaki dünyaya daha derin bir değer verirler.

– Din Kültürü ve Ahlak: Müslüman öğrenciler için Din Kültürü ve Ahlak dersi İslami eğitime odaklanır ve onlara İslam’ın ilke ve uygulamalarını öğretir. Gayrimüslim öğrenciler, ahlaki ve etik ilkeleri laik bir perspektiften inceleyen Etik bilimini öğrenirler.

– Güzel Sanatlar: 7. sınıf öğrencilerimiz hem görsel sanatlar hem de müzikle ilgilenme olanağına sahiptir. Çeşitli sanatsal teknikleri keşfederler, yaratıcılıklarını ifade ederler ve farklı sanatsal ifade biçimlerine yönelik takdir geliştirirler.

– Beden Eğitimi ve Spor: Beden Eğitimi dersleri fiziksel sağlığı, motor becerileri ve takım çalışmasını teşvik eder. Öğrenciler aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik eden çeşitli spor ve aktivitelere katılırlar.

– Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi: Bu konu, sorumlu vatandaşlığın önemini vurgular ve insan hakları anlayışını geliştirir. Öğrencilerin demokratik değerleri, sosyal adaleti ve küresel sorunları öğrenerek bilgili ve katılımcı vatandaşlar olmalarını sağlar.

Kapsamlı bir müfredat sunarak ve etkili öğretim yöntemleri kullanarak 7. sınıf programımız, öğrencilerin önlerindeki akademik zorluklara ve kişisel gelişime iyi hazırlanmalarını sağlar.

CLLC tarafından desteklenen İngilizce Dili

İsteğe bağlı bir müfredat olarak Kanada Dil Öğrenme Koleji (CLLC) tarafından desteklenen İngilizce dili temaları sunuyoruz. Bu temalar, öğrencilerin interaktif aktiviteler ve gerçek hayat senaryoları aracılığıyla İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Sınıf Özellikleri

Eleştirel Düşünme

Bilimsel Araştırma

Kültürler Arası Anlayış

Yaratıcı İfade

Toplum Hizmeti

Teknoloji Entegrasyonu

Liderlik Becerileri