8. Sınıf (13-14 Yaş)

Çok kültürlülüğün zenginliğini takdir eden ve lise ve sonrasında başarıya yönelik becerilerle donatılmış, ilgili, profesyonel ve etik bireyler olarak okulumuzun değerlerinin doruk noktasını deneyimleyin.

Yerel Lise Hazırlığı

İleri Müfredat

Yurtdışı Lise Planlama

Genel Bakış

  1. sınıf ortaokulun son yılıdır ve liseye doğru önemli bir köprü görevi görmektedir. Öğrenciler bu sınıfa girdikçe daha karmaşık akademik konularla karşılaşırlar ve yavaş yavaş bağımsızlıklarını ve sorumluluk duygularını geliştirirler.

Öğretme Teknikleri

  1. sınıf müfredatımız, öğrencileri lise için gerekli beceri ve zihniyetle donatmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bağımsız öğrenmeyi ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmek için öğretmenlerimiz çok çeşitli öğretim yöntemleri kullanır. Bunlar arasında proje tabanlı öğrenme, işbirlikçi grup çalışması ve araştırma odaklı ödevler yer alır; bunların tümü öğrencilerin ilgisini çekmeyi ve genel öğrenme deneyimlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Dersler

– Türk Dili ve Edebiyatı: Bu ders öğrencilerin Türkçe okuma, yazma ve iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanır. Ayrıca onları çeşitli edebi eserlerle tanıştırır ve eleştirel analizleri teşvik eder.

– Matematik: 8. sınıf matematik müfredatı, temel kavramları daha derinlemesine ele alır ve daha karmaşık matematik konularını tanıtır. Öğrenciler problem çözme stratejileri ve analitik düşünme becerilerini geliştirirler.

– Bilim ve Teknoloji: Bu ders fizik, kimya ve biyoloji dahil olmak üzere çeşitli bilimsel disiplinleri kapsar. Öğrenciler bilimsel kavramları keşfeder, deneyler yapar ve uygulamalı öğrenme deneyimlerine katılırlar.

– Sosyal Bilgiler: 8. sınıf Sosyal Bilgiler öğrencilere kapsamlı bir tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi sağlar. Dünyamızı şekillendiren farklı kültürleri, toplumları ve tarihi olayları öğrenirler.

– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Müslüman öğrenciler için bu ders İslami eğitime, onlara İslam’ın ilke ve uygulamalarının öğretilmesine odaklanmaktadır. Gayrimüslim öğrenciler, ahlaki ve etik ilkeleri laik bir perspektiften inceleyen Etik bilimini öğrenirler.

– Güzel Sanatlar: 8. sınıf öğrencilerimiz hem görsel sanatları hem de müziği keşfetme fırsatına sahip oluyorlar. Çeşitli sanatsal teknikleri öğrenirler, yaratıcılıklarını geliştirirler ve farklı sanatsal ifade biçimlerini takdir ederler.

– Beden Eğitimi ve Spor: Beden Eğitimi dersleri fiziksel sağlığı, motor becerileri ve takım çalışmasını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik eden çeşitli spor ve aktivitelere katılırlar.

– Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi: Bu ders, sorumlu vatandaşlığın önemini vurgular ve insan hakları anlayışını geliştirir. Öğrenciler demokratik değerleri, sosyal adaleti ve küresel sorunları öğrenirler.

Kapsamlı bir müfredat sunarak ve etkili öğretim yöntemleri kullanarak 8. sınıf programımız, öğrencilerin lise eğitiminde önlerinde uzanan zorluklara ve fırsatlara iyi hazırlanmalarını sağlar.

CLLC tarafından desteklenen İngilizce Dili

İsteğe bağlı bir müfredat olarak Kanada Dil Öğrenme Koleji (CLLC) tarafından desteklenen İngilizce dili temaları sunuyoruz. Bu temalar, öğrencilerin interaktif aktiviteler ve gerçek hayat senaryoları aracılığıyla İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Sınıf Özellikleri

Üniversiteye Hazırlık

İleri Müfredat

Araştırma ve Analiz

Bağımsız Çalışma

Sosyal Sorumluluk

Eleştirel Yazım

CLLC Kanada Yaz Gezisini Keşfetmek