4. Sınıf (9-10 Yaş)

İşbirliğini, yaratıcılığı, bağımsızlığı ve etik değerlerin gelişimini özenli ve destekleyici bir ortamda teşvik eden dinamik müfredatımızla zenginleştirici bir eğitim macerasına atılın.

İşbirlikçi Projeler

STEM Araştırması

Evrensel Vatandaşlık

Genel Bakış

  1. sınıf, çocukların etraflarındaki dünyaya dair daha derin bir anlayış geliştirmeye başladıkları bir keşif yılıdır. Bu yaşta çocuklar sosyal bilgiler ve bilimdeki daha karmaşık kavramlarla tanıştırılır.

Öğretme Teknikleri

  1. sınıf programımız eleştirel düşünmeyi ve problem çözmeyi teşvik etmek için tasarlanmıştır. Öğretmenlerimiz çocukların ilgisini çekmek ve öğrenmelerini teşvik etmek için proje tabanlı öğrenme, grup çalışması ve araştırmaya dayalı ödevler dahil olmak üzere çeşitli öğretim yöntemleri kullanır.

Dersler

– Türk Dili ve Edebiyatı
– Matematik
– Bilim ve Teknoloji
– Sosyal Bilgiler
– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (Müslüman öğrencilere İslam eğitimi, Gayrimüslim öğrencilere ise Ahlak Bilgisi)
– Güzel Sanatlar (Görsel Sanatlar ve Müzik)
– Beden Eğitimi ve Spor
– Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

CLLC tarafından desteklenen İngilizce Dili

İsteğe bağlı bir müfredat olarak Kanada Dil Öğrenme Koleji (CLLC) tarafından desteklenen İngilizce dili temaları sunuyoruz. Bu temalar, çocukların eğlenceli, etkileşimli aktiviteler yoluyla İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Sınıf Özellikleri

Entegre Müfredat

Probleme Dayalı Öğrenme

Girişimci Düşünme

Kültürel Kutlamalar

Sanatsal İfade

Fiziksel Sağlık

Topluluk Önünde Konuşma